U bent hier

Specialisaties

Psychosomatische fysiotherapie.
Psychosomatische fysiotherapie. De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.
De oorzaak kan mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd.
Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven. Mogelijk ervaart u dat u last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent.
Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen. Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.
De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen (in)spanning en ontspanning. Therapiemogelijkheden zijn o.a. shantalamassage en autogene training.
De psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Voor nadere informatie kunt u terecht op kngf-nfp.nl.
Antroposofische fysiotherapie.
Antroposofische fysiotherapie. De antroposofische fysiotherapie is geen alternatieve therapie, maar een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld, zoals dat door Rudolf Steiner rond de eeuwwisseling is ontwikkeld.
In deze visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam, ziel en geest. In het menselijk organisme is o.a. een functionele driegeleding herkenbaar, die op vele manieren tot uiting komt in het zenuw-/zintuigstelsel, ritmisch systeem en stofwisselingsstelsel. De mens wordt daarbij beschouwd als een zich ontwikkelend wezen, waarbij verstoringen van evenwicht zich uitend als ziekte of zich niet goed voelen onvermijdelijk zijn.
Gezondheid is geen statisch verschijnsel, maar een toestand van evenwicht die steeds opnieuw veroverd moet worden. De therapeutische vormen die de antroposofische fysiotherapeut gebruikt, sluiten aan bij deze visie op gezondheid en ziekte. Processen die zich op een bepaald moment als ziekte uiten, kunnen omgevormd worden zodat er een nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de betrokkene.
Bij de massage wordt gebruik gemaakt van de ritmische massage zoals die door de artsen Ita Wegman en Margarethe Hauschka is ontwikkeld. Door middel van speciaal ontwikkelde handgrepen wordt getracht bepaalde in hun werking doorgeschoten processen weer in goede banen te leiden en andere processen die juist niet goed tot hun recht komen te stimuleren. Zo wordt getracht een nieuw evenwicht te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld in de spannings-/ontspanningstoestand van spieren, of de warmtehuishouding van het organisme.
Via de massage wordt op deze ritmes ingespeeld en zo het zelfherstellend vermogen van iemand aangesproken. Deze benadering brengt met zich mee, dat vaak meer of andere lichaamsdelen gemasseerd worden dan waar de pijn zich bevindt. Zo kan bijvoorbeeld bij iemand met hevige pijn in de nek en het hoofd onder andere een massage van de kuiten worden gedaan om de pijn af te leiden.
Na iedere massagebehandeling wordt nagerust. Warmte speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen van processen; daarom kan ter ondersteuning een pakking met warme bijenwas gegeven worden. Bij de bewegingstherapie wordt geprobeerd, uitgaande van de verschillende bewegingskarakteristieken van hoofd, romp en ledematen, de gezonde beweging weer te herstellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende bewegingskwaliteiten. Ook is de rol van de zintuigen ( zoals de tastzin, de bewegingszin en de evenwichtszin) hierin van groot belang. Veel aandacht wordt ook besteed aan hoe de mens zich in de ruimte beweegt.
Meer informatie is te vinden in de brochures van het Centrum voor Sociale Gezondheidszorg: - Antroposofische Geneeskunde - Antroposofische Fysiotherapie - en kunt u terecht op nvaf.info.nl.
Mobilizing Awareness®.
Mobilizing Awareness<sup>®</sup>. Het doel van Mobilizing Awareness® is een bewustwording van natuurlijke bewegingspatronen, zoals ieder van ons die als kind heeft ontwikkeld, maar die we geheel of gedeeltelijk ‘vergeten’ zijn. De methode Mobilizing Awareness® is ontwikkeld door Servaas Mes. De methode heeft kenmerken van Feldenkrais, Alexandertechniek en Pilatus in zich. Als gevolg van een trauma kan fysieke of psychische stress ontstaan, dat een onnatuurlijk bewegingspatroon tot gevolg kan hebben. Door je hiervan bewust, (aware) te worden herstelt het natuurlijke bewegingspatroon zich. Bewustwording ontstaat door een hands-on techniek van de fysiotherapeute en door het herhaaldelijk zelf uitvoeren van oefeningen, de zg. 3-B stretch. Het resultaat is een toegenomen beweeglijkheid, het ervaren van meer fysieke en psychische ruimte en een betere rompstabiliteit.
Zo kan de sporter met minder inspanning beter bewegen en blessures kunnen sneller genezen. Een ander zal weer plezier in bewegen krijgen en zo aan z’n gezondheid werken. Pijn en stijfheid in spieren en gewrichten, kan verminderen of overgaan. Voor ouderen die zolang mogelijk zonder hulpmiddelen willen lopen is het aan te bevelen om dagelijks een kwartiertje de oefeningen van de 3-B stretch te doen.
In de praktijk geef ik tijdens individuele sessies de hands-on techniek, aangevuld met oefeningen.